EGO SLOVAKIA s.r.o.

Rolovacie protihmyzové sieťky

Rolovacia sieťka okenná (ROLO A)

Je to moderný trend na ochranu pred hmyzom. Tieto sieťky majú hliníkovú kazetu, ktorá sa nachádza vo vrchnej časti rámu vo vodorovnej polohe, kde sa sieťka navíja (užitočné v období, keď sieťka nie je potrebná). Je vhodná aj na strešné okná. Keď ju budete potrebovať, jednoducho ju vytiahnete pomocou úchytiek alebo šnúrky a zaklapnete do spodnej lišty na dolnej časti profilu.

ROLO A

Rolovacia sieťka dverová (ROLO B)

Tieto sieťky majú hliníkovú kazetu, ktorá sa nachádza v zvislej alebo vo vodorovnej polohe vo vrchnej časti, alebo na boku rámu, kde sa sieťka navíja. Keď ju budete potrebovať jednoducho vytiahnete a zaklapnete.

ROLO B