EGO SLOVAKIA s.r.o.

Referencie

 • VSE
 • Technická univerzita Košice
 • Pettik Press
 • UPSVaR
 • Antik Telecom
 • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • Rabaka - reklamné panely
 • Úsmev ako darOZ
 • Detské aro Košice
 • Mestská Časť Košice Šebastovce
 • ŽSR
 • Asko nábytok
 • Východoslovenská distribučná
 • Ekonomická univerzita
 • Trade Trans Rail, s.r.o.
 • Facility Servis, s.r.o.
 • HI reklama, s.r.o.
 • a mnoho ďalších súkromných a firemných zákazníkov