EGO SLOVAKIA s.r.o.

PVC podlahy

PVC - polyvinylchlorid -  je to tretia najpoužívanejšia umelá hmota, ktorá je formovateľná za tepla. Vznik PVC siaha až do prvej polovice 19. storočia.

Dá sa využiť takmer všade, či už ide o byty, domy, kancelárie alebo priemyselné zariadenia. Delia sa na heterogénne PVC podlahy (skladajú sa z viacerých vrstiev a odlišujú sa od seba zložením, hrúbkou nášľapnej a celkovej vrstvy) a homogénne PVC podlahy (skladajú sa z jednej vrstvy). Súčasné PVC podlahoviny spĺňajú vyššie kvalitatívne požiadavky a majú odolnosť voči vode. 

PVC podlahy

Výhody

  • široká škála farieb
  • moderný dizajn
  • odolnosť voči oderu, svetlu a počasiu
  • komfortná pochôdznosť
  • jednoduchá pokládka aj údržba
  • prijateľná cena